Profil

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby pre občanov a organizácie v súlade so zákonom NR SR č. 586/2003 Z.z. o advokácii.

V rámci svojej činnosti zastupuje klientov v konaniach pred súdmi, štátnymi orgánmi i občanmi, spisuje zmluvy a dohody podľa požiadaviek klientov, poskytuje trvalý komplexný právny servis pre mnohých slovenských i zahraničných klientov.

Svojou činnosťou pokrýva širokú oblasť najmä práva občianskeho, obchodného, správneho i ďalších. Právne rady a konzultácie poskytuje okrem slovenského jazyka aj v jazyku anglickom, francúzskom, nemeckom a maďarskom.

© Design & CMS by MacMike